Latijns-Amerika magazine.
 
DebatLezing

Profeten zwijgen niet: José Comblin en de bevrijdingstheologie

  • datum:07/12
  • tijd:10:00
  • locatie:Elcker-Ik Centrum
  • adres:Breughelstraat 31-33, Antwerpen
  • kosten:€5

Aandacht voor de Belgische theoloog José Comblin die in Latijns-Amerika een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de bevrijdingstheologie.

Comblin is afkomstig uit Brussel. In 1958 vertrekt hij naar Brazilië en was daar jarenlang medewerker van Dom Helder Câmara en andere bekende bisschoppen. Hij is een van de ‘vaders’ van de bevrijdingstheologie. In maart 2011 overlijdt hij, 88 jaar oud. In zijn geboorteland is hij vrij ongekend, in Latijns-Amerika wordt hij des te meer geapprecieerd omwille van zijn grote betekenis voor de kerkopbouw en de vorming van de basiskerk. Ook voor ons kunnen zijn analyses en visies enorm inspireren.

Het huidige rooms-katholieke kerksysteem verkeert immers in een diepe crisis. Het christendom staat voor nieuwe uitdagingen. We kunnen ons niet langer verschuilen in overtuigingen van het verleden die niet langer functioneren. In deze context is een figuur als José Comblin uiterst welkom. Hij kijkt naar de toekomst en schetst er inspirerende lijnen voor. Eén van zijn centrale intuïties is het onderscheid tussen ‘evangelie’ en ‘godsdienst’. Religie is een creatie van het menselijk wezen. Het is een cultureel kleed dat eventueel tot het evangelie kan leiden, maar het evengoed kan verhullen en verdonkeremanen. Daarom moet de theologie in de eerste plaats zich resoluut tot de Bijbel en de hedendaagse context met zijn brandende kwesties keren.

De hedendaagse wereld brengt geen interesse meer op voor de christelijke religie. Wat wél kan inspireren is het evangelie en het evangelisch getuigenis. En dat zal in de eerste plaats het werk van leken zijn. Een klerikale kerk heeft geen toekomst. Heel dat katholiek systeem moet grondig onderzocht en objectief geëvalueerd worden. Op vrijdag 4 oktober werd “Profeten zwijgen niet”, het eerste Nederlandstalige boek over deze theoloog voorgesteld. Deze publicatie laat zijn profetische stem op verschillende wijzen weerklinken. Met zijn eigen woorden en via getuigenissen van mensen die hem van dichtbij hebben meegemaakt. Deze laatsten beschrijven verschillende facetten van zijn rijke persoonlijkheid: enerzijds enorm erudiet, anderzijds heel dicht bij het arme volk. Leonardo Boff noemt hem een “uitdaging voor het academisch intellect”

Tijdens deze voormiddag maken we kennis met deze grote figuur.

Praktische info

  • Begeleiding: Didier Vanderslycke en Jan Soetewey (redactiegroep ‘Profeten zwijgen niet’)
  • Organisatie: Christenen voor het Socialisme-Antwerpen. In de reeks “Er is meer aan de hand”
  • Info en inschrijving: Jan Soetewey, tel. 015/42 37 90.
    jansoetewey@skynet.be